Borstprothese Praktijk Amsterdam is een door de SEMH erkende leverancier van borstprotheses.

 

Logo SEMH-erkend_RGB_websiteDe SEMH (erkenningsregeling medische zorg) is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie die kwaliteitserkenningen afgeeft aan aanbieders van medische zorg, zoals leveranciers van hulpmiddelenzorg. Alleen zorgaanbieders die – na strenge toetsing – hebben aangetoond aan de hoge kwaliteitseisen van de SEMH te voldoen, en te werken volgens vastgestelde kwaliteitsprocedures, mogen deze erkenning voeren.

 

Wanneer een zorgaanbieder de SEMH erkenning heeft, heeft u te maken met een deskundige professional die, door opleiding en ervaring, u die zorg of dat hulpmiddel levert, welke aansluit op uw zorgvraag. U mag dus vertrouwen op een kwalitatief hoogwaardig product en een correcte dienstverlening.

 

Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn dan kunt u gebruik maken van de door SEMH voorgeschreven klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:
– het in behandeling nemen van de klacht
– indien geen overeenstemming is tussen bedrijf en client dan kan de casus schriftelijk door de client aangemeld worden bij de klachtencommissie
– indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie wordt de casus, binnen 6 weken na de datum van deze schriftelijke uitspraak, schriftelijk door de partij die het aangaat als geschil aangemeld bij het secretariaat van de SEMH teneinde daarover het oordeel te vragen van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie is een commissie van minimaal drie ervaren personen die geschillen tegen door de SEMH erkende leveranciers zonder rechtelijke tussenkomst beslecht.

Borstprothese Praktijk Amsterdam is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. 

Borstprothese Praktijk Amsterdam hecht grote waarde aan uw privacy. De nieuwe Europese wet, dd 25 mei 2018,  Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) wordt toegepast. Voor meer informatie lees het privacystatement.

Verder heeft Borstprothese Praktijk Amsterdam voorlichtingsmateriaal, zoals voorgeschreven door de SEMH, op lokatie: voorlichting folders over de prothesen en lingerie geleverd door de fabrikanten. Tevens ook informatie over deze bedrijven en over Borstprothese Praktijk Amsterdam zelf.

Indien u een afspraak heeft kan er sprake zijn van maximaal 20 minuten wachttijd. Dit is ook een voorschrift van de SEMH. Borstprothese Praktijk Amsterdam streeft ernaar iedere client op tijd te helpen.

Borstprothese Praktijk Amsterdam heeft een erkende waarnemer als backup. In geval van ziekte of vakantie wordt u hierover geïnformeerd.